آرشیوانجمن علمی بازاریابی ایران

افتخارات هنگی بی
اخبار هنگی بی

استارتاپ هنگی بی به عنوان واحد برتر صنعتی استان کردستان شناخته شد

شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان هر سال با توجه به معیارهای خود شرکت ها و استارتاپ های فعال در حوزه تولید را مورد ارزیابی قرار داده و از شرکت های برتر تقدیر می کند. به همین خاطر امسال در حاشیه افتتاح انجمن علمی بازاریابی ایران شاخه استان کردستان از شرکت ها و واحدهای برتر استان کردستان تقدیر و تجلیل شد. واحد برتر صنعتی استان کردستان شامل شرکت ها و کسب وکارهایی می شود که در حوزه های مختلف تولید فعالیت می کنند. استارتاپ هنگی بی از طرف شرکت شهرک های صنعتی به عنوان واحد صنعتی برتر استان کردستان شناخته...