آرشیواستارتاپ آنابیز

استارتاپ آنابیز
اخبار هنگی بی

استارتاپ آنابیز و هنگی بی به جنگ عسل تقلبی می روند+همکاری مشترک

عسل تقلبی؛ تلخ کننده بازار عسل عسل تقلبی به یکی از مهم ترین معضلات بازار عسل تبدیل شده بنا بر گزارش های موجود، عسل یکی از  محصولات غذایی است که تقلب در آن  بسیار زیاد است، در واقع حجم بالای تقلب در عسل باعث شده تشخیص عسل طبیعی به سختی صورت گیرد. به همین خاطر استارتاپ آنابیز و هنگی بی به جنگ آن رفته اند. حجم بالای کشف و ضبط عسل تقلبی در ایران نمایانگر این مسئله است که حجم بالایی از عسل موجود در بازار؛ تقلبی و فاقد استاندارهای سلامت است،این مسئله علاوه بر این که تیشه به ریشه...