داستان های موفقیت

موسی شریفی
داستان های موفقیت

داستان درآمد بیش از 100میلیونی موسی شریفی زنبوردار از سایت هنگی بی

موسی شریفی یکی از زنبورداران پلت فرم هنگی است که از ابتدای کار همراه استارتاپ هنگی بوده و عمده بار شبکه سازی و پایش کیفیت زنبورداران هنگی بی نقش اساسی ایفا کرد. موسی شریفی متولد قروه است و بیش از 20 سال است که در این حوزه فعالیت می کند. ایشان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان عسل و زنبور عسل است که توانسته اختراع های گوناگونی در صنعت زنبورداری از خود به جا گذاشته است. کاک موسی در شهرستان دزج فعالیت سنتی خود را آغاز کرده و زنبورستان خود را نیز در همین شهر  قرار داده است. اما برای فرایند کوچ...