فرزندداری

سبک های فرزند پروری برای تربیت کودک
فرزندداری

4 سبک فرزند پروری که والدین در تربیت کودک باید بدانند!+یک سوال

سبک تربیت کودک یکی از عادات های همیشه من توجه به سبک های فرزند پروری اطرافیانم است دوست دارم بدانم نحوه تربیت آن ها با فرزاندانشان به چه شکل است و نتیجه این رفتار در شخصیت و رفتارهای کودک چه تاثیری می گذارد. این مسئله باعث شده به مطالعات مربوط به روانشناسی کودک و تربیت کودک علاقه خاصی داشته باشم. یکی از سوالاتی که من از گوگل پرسیدم همین بود که سبک های فرزند پروری رایج که در خانواده ها مورد استفاده قرار می گیرد به چه صورتی هستند. چه ویژگی هایی دارد و در نهایت بر روی شخصیت کودک...